Perinteinen kiinalainen lääketiede

Hoitomuodot


Yleisimpiä perinteisen kiinalaisen lääketieteen hoitomuotoja ovat akupunktio, moksibustio sekä energeettinen hieronta.

Akupunktio ja moksibustio perustuvat ihmisen energeettisen kehon säätelemiseen. Akupunktioneuloja voisi nimittää pieniksi radioantenneiksi, joilla ihmistä viritetään ”oikealle kanavalle”. Kun kivut alkavat helpottaa ja olo kohenee sekä henkisesti että fyysisesti, on se merkki siitä että oikea kanava on löytymässä!

Hoitotavan valinta on aina yksillöllinen, ja perustuu ihmisen kokonaisvaltaiseen tilanteeseen. Ensimmäisellä hoitokerralla perehdytään potilaan tilanteeseen haastattelulla, ja selvitellään kokonaistilannetta monelta eri näkökantilta. Myös henkilön eletty elämä ennen sairastumista nähdään vaikuttavana tekijänä hänen tämän hetkiseen tilanteeseensa. Perinteisen kiinalaisen lääketieteen diagnostiikkaan kuuluu myös pulssin tunnustelu sekä kielen ja ihonvärin tarkastelu. Sairaudentilassa vaikuttaa merkittävästi myös se, millainen mieliala on ihmisen pääasiallinen tunnetila. Pelko, melankolia, asioista jatkuva huolehtiminen tai suuttumus vaikuttavat oleellisesti olotilaan.

Paras hoidon aloitusrytmi on perinteen kokemuksen mukaan hoito kolmena päivänä peräkkäin. Tämän jälkeen hoitoa jatketaan kerran viikossa, kunnes vaiva selkeästi helpottaa. Kun kehon paranemisprosessi on hyvässä vauhdissa, hoitorytmiä harvennettaan kertaan kahdessa viikossa. Lopulta terveyden ylläpitämiseksi ja tukemiseksi riittää hoito kerran kuukaudessa tai vieläkin harvemmin. Luonnollisestikaan hoitorytmiä ei ole pakko noudattaa ja sen voi lopettaa milloin tahansa. On kuitenkin hyvä muistaa, että krooniset, pitkään jatkuneet vaivat ovat saattaneet kehittyä useiden vuosien ajan. Vaikka akupunktiosta voikin saada heti ensimmäistenkin hoitokertojen jälkeen apua pahimpiin kipuihin ja tuntemuksiin, keho tuskin korjautuu täysin yhdessä yössä. Uuden, terveemmän ja eheämmän tasapainon löytyminen vaatii usein aikaa ja sinnikkyyttä.

Varsinaisen hoidon aikana käsitellään eri puolella kehoa sijaitsevia akupunktiopisteitä ohuilla neuloilla. Neulat ovat hyvin hyvin ohuita (0,2-0,25 mm), paljon ohuempia kuin injektioneulat. Pistäminen ei välttämättä tunnu miltään. Joskus neula saattaa tosin aiheuttaa pistämishetkellä kihelmöintiä, jonkinlaista säkenöintiä. Tuntemukset vaihtelevat suuresti, siihen vaikuttavat henkilön rentouden tila, mieliala, sekin mihin neula pistetään. Neulojen määrä vaihtelee, joskus aivan muutamakin neula voi riittää. Yleisesti pyrin käyttämään enintään n. 10-15 neulaa. Neulat jätetään paikalleen, vuodenajasta riippuen 10-20 minuutin ajaksi. Talvella energia kulkee syvemmällä ja hitaammin, siksi neuloja pidetään talvella kauemmin kuin kesällä.

Hoitokokonaisuuteen kuuluu usein myös moksibustio eli akupisteiden lämmittäminen moksasikarilla. Tavallisimmin tässä käytetään pujosta tai pujon tuhkasta valmistettua moksasikaria. Moksaaminen koetaan yleisesti hyvin miellyttäväksi.

Hoitomuotona voi olla myös energeettinen hieronta, eli akupainanta. Tällöin hoitokertoja tarvitaan suhteessa enemmän, kuin jos käytetään neuloja.

Myös YRTTILÄÄKINTÄ on yksi perinteisen kiinalaisen lääketieten kulmakivistä. Kiinalaisia yrttejä on kuitenkin heikosti saatavilla Euroopan alueella.

- Olen käynyt Frantsilassa kurssin, jossa käydään läpi Suomalaisia kasveja ja yrttejä suhteessa perinteiseen kiinalaiseen lääketieteeseen. Annan tapauskohtaisesti ohjeita liittyen ravtsemukseen ja erilaisten Suomalaisten yrttien käyttöön.
Käyttöalueet


Kiinalaista lääketiedettä käytetään lännessä yleisesti kiputiloihin. Siitä voi kuitenkin olla apua monenlaisissa oireissa ja sairauksissa.

Akupunktiolla hoidettavia tiloja ovat muun muassa: alzheimer, astma, akne, allergia, atooppinen iho, autoimmuunisairauksien tukihoito, ihmissuhdevaikeudet, immuniteetin vahvistus, lapsettomuus, erilaiset kiputilat (akuutit ja krooniset), kuten fibromyalgia, iskias, niskahartiavaivat, päänsäryt ja migreeni, rytmihäiriöt, korkea verenpaine, kuukautishäiriöt, endometrioosi, raskausajan vaivat (mm.raskauspahoinvointi, selkäkipu), synnytyskipu, sikiön virheasento, ms-taudin tukihoito, levottomat jalat, mielenterveyshäiriöiden tukihoito (mm. paniikkihäiriö, masennus,syömishäiriöt), reuma, parkinsonin tauti, psoriasis, ruoansulatushäiriöt, syöpähoitojen tukihoito, tupakka- , alkoholi- ja huumevieroituksen tukeminen, unettomuus, uniapnea, uupumus, vaihdevuosivaivat, stressi ja ylipaino.


Perinteinen kiinalainen lääketiede


Vuonna 2010 UNESCO julisti akupunktion ja moksibustion Ihmiskunnan aineettomaksi kulttuuriperinnöksi. Kyseessä on tuhansia vuosia vanha lääketiede, jonka juuret ulottuvat aikaan ennen ajanlaskun alkua.

Ensimmäinen kiinalaisen lääketieteen teos, kaksiosainen kirja Huángdì Nèijīng, on historiantutkimuksen mukaan koottu jo vuosina 400-260 eaa. Suullisena perimätietona se on ollut olemassa tiettävästi paljon pidempään. Se kuvaa hyvin kehittyneen lääketieteellisen järjestelmän; se kuvailee ihmisen rakennetta ja suhdetta luontoon, ja myös useita hoitomuotoja, kuten akupunktion, moxibustion, yrttilääkinnän ja hieronnan.

Kiinalaista lääketiedettä ja akupunktiota tutkitaan jatkuvasti ympäri maailman lukuisissa yliopistoissa. Se on aikojen saatossa kyennyt kehittymään ja muokkautumaan niin, että tänä päivänä se pystyy vastaamaan terveyden ylläpidon moninaisiin haasteisiin. Muinaisista teksteistä voidaan yhä edelleen ammentaa uusia ideoita ja ratkaisuja. Näin se on hoitomuoto, joka on noussut varsin kallisarvoiseen rooliin näinä aikoina, jolloin ihmisyhteisöissä tavataan vakavia terveysongelmia.

- Perinteen tutkimus vie meitä toisenlaisiin ajattelutapoihin. Sellaisiin, jotka mahdollistavat erilaisia vastauksia nykykulttuurin sairauksille.

Maailman terveysjärjestö (WHO) suosittaa akupunktion käyttöä ja Yhdysvaltain terveysvirasto (NIH) näkee sen otolliseksi monissa eri sairauksissa, samalla kun sen uusien sovellusten tutkimusta jatketaan. Perinteisen kiinalaisen lääketieteen takeet ovat tänä päivänä täysin kiistattomat.